KenniscentrumDarmkanker › Na de operatie › Na de operatie

Na de operatie

Herstel

De opnameduur in het ziekenhuis na de operatie is vooraf niet precies aan te geven. U mag naar huis wanneer:
 • u voelt dat u in staat bent om naar huis te gaan;
 • u ontlasting heeft gehad;
 • u normaal eten kunt verdragen;
 • u voldoende heeft aan pijnstilling in tabletvorm;
 • u geen koorts, wondinfectie of iets dergelijks heeft.
De gemiddelde opnameduur ligt tussen de 4 en 7 dagen.
Een darmoperatie is een grote operatie. Het herstel verloopt in het begin vaak snel, maar het kan drie tot zes maanden duren totdat u zich volledig hersteld voelt. U mag alles doen. Let wel goed op signalen van het lichaam. Bij pijn of ernstige vermoeidheid heeft u teveel gedaan.
Geleidelijk aan mag u weer van alles gaan doen en uitproberen, zolang dit geen aanhoudende toename van klachten geeft. Wissel de eerste dagen rust en activiteit steeds af, waarbij u langzaam steeds actiever wordt en minder rust nodig heeft. In het algemeen kunt u ongeveer drie weken na de operatie alle activiteiten weer doen die u voor de operatie ook kon.

Uitslag

Direct na de operatie kan de chirurg u vertellen hoe de operatie verlopen is en of er nog bijzonderheden zijn. Tijdens de operatie wordt er een gedeelte van de darm verwijderd met de daarbij behorende lymfeklieren. Het verwijderde deel van de darm wordt opgestuurd naar de patholoog. Deze onderzoekt het weggenomen weefsel, de randen van dit weefel en de lymfklieren, onder de microscoop op aanwezigheid van kankercellen. De uitslag van dit onderzoek geeft belangrijke informatie over het stadium van de ziekte. Deze informatie bepaalt mede of verdere behandeling noodzakelijk is. Dit onderzoek kost tijd en het duurt daarom vaak 8 tot 10 werkdagen voordat de uitslag bekend is. De uitslag van dit onderzoek ontvangt u tijdens uw eerste controle op de polikliniek. Dan zal ook besproken worden wat het behandelvoorstel is voor het verdere traject. Of er nog een aanvullende behandeling nodig is of dat regelmatige controle voldoende is. Hierbij is het van belang dat we het traject kiezen dat bij u past.

Multidisciplinair oncologisch overleg

Wekelijks vindt er een multidisciplinair oncologisch overleg plaats waarin ook de geopereerde oncologische patiënten besproken worden. Tijdens dit overleg zijn de volgende specialisten betrokken:
 • MDL-arts
 • chirurg-oncoloog
 • radioloog
 • nucleair geneeskundige
 • internist oncoloog
 • patholoog-anatoom van het Regiolaboratorium voor Pathologie
 • radiotherapeut van de Radiotherapiegroep
 • een oncoloog van het Radboudumc
 • verpleegkundig specialist coloncare
De chirurg bespreekt met de andere leden van de commissie de patiënt en de bijbehorende uitslagen en er wordt een (vervolg) behandelvoorstel opgesteld zoals het geven van chemotherapie na herstel van de operatie. Dit behandelvoorstel zal door de hoofdbehandelaar met de patiënt besproken worden.

Controles

Volgens de landelijk opgestelde richtlijnen worden patiënten na een darmoperatie in verband met darmkanker, gedurende vijf jaar gecontroleerd. Dit gebeurt in het Slingeland Ziekenhuis door de verpleegkundig specialist coloncare. Hoofdbehandelaar blijft de chirurg bij de diagnose endeldarmkanker en de MDL-arts in geval van darmkanker. Indien er na de operatie een nabehandeling nodig is worden de controles gedaan door de oncoloog. Gedurende deze vijf jaar vinden er regelmatig onderzoeken plaats, zoals bloedcontrole, echo's en coloscopieën.

Vervolgbehandeling

In een aantal gevallen zal er na de operatie nog een vervolgbehandeling plaatsvinden. Deze kan bestaan uit chemotherapie of een aanvullende chirurgische behandeling.Deel deze pagina: