KenniscentrumDarmkankercentrum › Samenwerking › Samenwerking

Samenwerking

met huisartsen en andere specialisten

Huisartsen

De belangrijkste partners van het Darmkankercentrum in de Achterhoek, zijn de regionale huisartsen. Zij zijn immers de zorgverleners waar de patient zich als als eerste meldt met klachten van de gezondheid.
Er zijn goede afspraken gemaakt met de huisartsen over de zorgvragen van de patiënt met betrekking tot darmkanker. Zij zijn volledig op de hoogte van alle relevante vragen, zoals welke risicogroepen er zijn en of u wel of juist niet zou moeten meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Als een huisarts vindt dat een patiënt met buik- en/of darmklachten nader onderzocht moet worden, verwijst deze naar de MDL-arts.

Samenwerking binnen het ziekenhuis

De MDL-artsen van het Slingeland Ziekenhuis werken nauw samen met
Er is binnen het Slingeland Ziekenhuis een complete keten van zorg die maakt dat een patiënt snel en vakkundig volgens de geldende richtlijnen wordt behandeld.

Het Slingeland Ziekenhuis beschikt verder over de nieuwste technieken op het gebied van endoscopie, CT-scans en MRI-scans.

Samenwerking buiten het ziekenhuis

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Binnen de oncologische zorg is er een samenwerkingsverband tussen het Slingeland Ziekenhuis, ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit samenwerkingsverband heet Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.).
Patiënten uit Gelderland kunnen voor de specifieke oncologische behandelingen binnen A.R.T.Z. dicht bij huis behandeld worden. Zij hebben snel toegang tot de beste oncologische zorg in de regio, altijd onder begeleiding van het eigen behandelteam en in de veilige omgeving van één van de ziekenhuizen.
Voor de darmkankerzorg betekent dit dat er in deze drie ziekenhuizen volgens een uniform zorgpad gewerkt wordt. Daarbij zijn de 'best practices' van de drie ziekenhuizen leidend voor alle locaties. 
Door de samenwerking en centralisatie is de zorg voor de regio behouden en is de kwaliteit van zorg verbeterd. Door behandelingen alleen te laten verrichten door een select aantal medisch specialisten, worden deze specialisten nog vaardiger en deskundiger. En dat heeft een bewezen positief effect op het resultaat van de behandelingen en dus ook voor de patiënt.

Er zijn wekelijkse besprekingen met de radiotherapeuten van de Radiotherapiegroep in Arnhem en zo nodig wordt overlegd met de afdeling klinische genetica van Radboudumc.

Maag-darm chirurgen

Als de patiënt een operatie moet ondergaan, dan komt deze eerst voor een afspraak langs bij de maag-darm chirurgen.
Zij hebben uitgebreide ervaring, ook op het gebied van laparoscopische chirurgie (kijk-operaties). Waar mogelijk zal een operatie vanwege darmkanker op deze wijze worden verricht.

Klinisch genetisch centrum

Als erfelijke darmkanker wordt vermoed, wordt contact gelegd met de afdeling Klinische genetica van het Radboudumc in Nijmegen.

Verpleegkundig specialisten Coloncare

Centraal in het zorgproces staan de verpleegkundig specialisten Sylvia Kok en Jalou Woltering. Zij coördineren de behandeling indien een operatie noodzakelijk is, geven alle informatie en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de patiënt.Deel deze pagina: