KenniscentrumPreventie › Test voor darmkanker › Ontlastingtest van bevolkingsonderzoek darmkanker

Ontlastingtest van bevolkingsonderzoek darmkanker

Foto: buisje van ontlastingtest bevolkingsonderzoek (foto bevolkingsonderzoek Darmkanker - brochure)Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker ontvangen een uitnodiging voor deelname via de post. Bij de uitnodiging zit een zelfafnametest. Er zit een buisje bij de uitnodiging waar iemand op vier verschillende plaatsen in de ontlasting prikt. Het buisje wordt in een retourenvelop naar het laboratorium gestuurd. Daar wordt de ontlasting onderzocht.
In het laboratorium wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Bloed in de ontlasting kan een teken zijn van darmkanker. Als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groter.

Uitslag

Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen de uitslag van het onderzoek binnen enkele weken via de post.

Welke uitslag is mogelijk?
  • Uitslag: er is geen bloed gevonden.
    U krijgt over 2 jaar weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
  • Uitslag: er is bloed gevonden.
    U ontvangt  een brief met de uitslag. Het betekent niet dat u darmkanker heeft. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Via het Bevolkingsonderzoek Oost hoort u waar het vervolgonderzoek kan plaatsvinden in uw regio. 

Meer informatie

Lees meer over de uitslag en het vervolgonderzoek op de website van Bevolkingsonderzoek Oost m.b.t. Darmkanker.

Bij klachten naar huisarts

Heeft u darmklachten? Wacht dan niet op het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.
Deel deze pagina: