Overslaan en naar de inhoud gaan

Behandelplan

Gepubliceerd op: 14 april 2022

De behandeling van patiënten met darmkanker wordt door een team van specialisten uitgevoerd. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, vindt er een multidisciplinaire bespreking plaats waarbij de MDL-artsen, de chirurgen en de radiologen nieuwe patiënten met (verdenking op) darmkanker bespreken.

Multidisciplinair overleg oncologie

Wekelijks vindt er een multidisciplinair oncologisch overleg plaats. Aan dit overleg nemen de volgende specialisten deel:

 • MDL-arts
 • chirurg-oncoloog
 • radioloog
 • nucleair geneeskundige
 • verpleegkundig specialist/ casemanager
 • internist oncoloog
 • patholoog-anatoom van het Regiolaboratorium voor Pathologie
 • radiotherapeut van de Radiotherapiegroep
 • oncoloog van het Radboudumc

Tijdens dit overleg worden oncologische patiënten besproken en wordt er een behandelvoorstel opgesteld. Dit behandelvoorstel zal door de hoofdbehandelaar met de patiënt besproken worden.

Regionaal Multidisciplinair overleg GIO (Gastro-intestinale oncologie) 

Het Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede werken samen onder de naam A.R.T.Z, Oncologisch centrum.
Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats met de samenwerkende ziekenhuizen binnen A.R.T.Z.. Hier worden patiënten besproken met maag-, darm- of endeldarmkanker, of uitzaaiingen in de lever. Met een team van specialisten uit de drie ziekenhuizen wordt besproken wat de behandelmogelijkheden zijn en wordt een behandelvoorstel opgesteld. Dit behandelvoorstel wordt door de hoofdbehandelaar met de patiënt besproken.

Individueel behandelplan

Omdat darmkanker veel voorkomt, is er veel onderzoek naar gedaan en is bekend welke behandeling het meest effectief is. Toch stemmen de artsen de behandeling altijd op de individuele patiënt af. Factoren als de exacte locatie van de tumor in de darm en de conditie van de patiënt spelen hierbij een rol. Voor het opstellen van het behandelplan maken de specialisten gebruik van landelijk vastgestelde richtlijnen.

De meest toegepaste behandelingen bij dikkedarmkanker zijn:

Doel van de behandeling

 • Curatieve behandeling: Wanneer een behandeling genezing tot doel heeft, wordt dat een curatieve behandeling genoemd.
 • Adjuvante behandeling: Onderdeel van een curatieve behandeling, kan een aanvullende behandeling zijn (adjuvante behandeling). Een voorbeeld van een aanvullende behandeling is chemotherapie na een operatie, om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden en daarmee de kans op terugkeer van de ziekte te verminderen. Een ander voorbeeld is chemotherapie en/of bestraling (radiotherapie) voorafgaande aan een operatie om de tumor te verkleinen (neo-adjuvante behandeling).
 • Palliatieve behandeling: Als de ziekte niet (meer) kan worden behandeld met genezing als doel (curatief), is een palliatieve behandeling mogelijk. Zo'n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of voorkomen van klachten.

Het is goed te beseffen dat de specialist u een behandelvoorstel doet. U bent zelf altijd degene die beslist of u akkoord gaat met het voorgestelde plan. Daarom is het van belang dat u goed geïnformeerd bent over de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen van deze behandelingen kent. Wanneer u vragen heeft of bepaalde dingen niet duidelijk zijn, laat het uw arts of verpleegkundige weten.

Afzien van behandeling

Behandelingen hebben meestal bijwerkingen. Bij elke (palliatieve) behandeling die uw arts voorstelt is het goed om af te wegen of de voordelen voor u opwegen tegen de nadelen.
Op een gegeven moment vindt u de behandeling misschien te zwaar worden, blijkt een behandeling minder goed te werken of wilt u niet meer naar het ziekenhuis. U kunt dan besluiten af te zien van verdere behandeling, ook al brengt het de dood eventueel dichterbij. Misschien leeft u liever enige tijd korter, als dit betekent dat u die laatste tijd op een voor u aangenamere manier kunt doorbrengen.

 

Laatst bijgewerkt op: 14 april 2022

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker