KenniscentrumDarmkanker › Darmonderzoek › Darmonderzoeken

Darmonderzoeken

Wanneer u volgens uw huisarts tot een risicogroep behoort voor darmkanker, specifieke klachten heeft, of als u een positieve testuitslag heeft bij het bevolkingsonderzoek, zal de huisarts u voor nader onderzoek naar het ziekenhuis verwijzen.

Verwijzing naar MDL-arts

Als u een verwijzing naar de MDL-arts krijgt zal de secretaresse van de MDL-polikliniek telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Hierbij wordt uw e-mailadres gevraagd zodat u toegang kunt krijgen tot de digitale voorlichtingsmiddelen en een vragenlijst. Ook kan gekozen worden voor een telefonische intake. De telefonische intake duurt ongeveer een half uur. Een gespecialiseerde verpleegkundige zal u een aantal vragen stellen en u informeren over het onderzoek. De vragen gaan o.a. over:
  • uw medische voorgeschiedenis;
  • uw eventuele klachten;
  • uw medicatie;
  • de vraag of darmkanker in uw familie voorkomt.
Verder krijgt u informatie over het kijkonderzoek van de dikke darm.
De gespecialiseerde verpleegkundige legt u uit welke voorbereidingen voor het onderzoek van belang zijn en wat u daarvoor moet doen. Soms zijn er speciale maatregelen nodig, bijvoorbeeld als u diabetespatiënt bent of bloedverdunnende medicijnen gebruikt. De verpleegkundige informeert u hierover en legt het onderzoek uit. De schriftelijke informatie over het onderzoek en de bevestiging van de afspraak ontvangt u per post.

Endoscopische onderzoeken

In het Slingeland Ziekenhuis kunt u terecht voor alle gangbare endoscopische onderzoeken (in het endoscopiecentrum op de poli MDL), zoals een onderzoek van de endeldarm (sigmoïdoscopie) of van de hele dikkedarm (coloscopie). Bij een endoscopie wordt met een flexibele slang de binnenzijde van maag en/of darmen bekeken.
  • Sigmoïdoscopie (endeldarmonderzoek)

Bij een sigmoïdoscopie wordt het onderste deel van de dikkedarm bekeken (de endeldarm). Het voordeel ten opzichte van een volledig dikkedarm onderzoek is dat de darm niet helemaal gereinigd hoeft te zijn. Met klysma's wordt het laatste deel van de darm schoongemaakt. Eventuele afwijkingen hogerop in de darm kunnen met dit onderzoek echter gemist worden. Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en een verdoving is niet noodzakelijk.
Bij mensen die jonger zijn dan 50 jaar met klachten die wijzen op bloedverlies aan het eind van de dikke darm, zoals bij aambeien, wordt dit onderzoek gedaan.
Er is een uitgebreide folder over de sigmoïdoscopie beschikbaar.
  • Coloscopie (dikkedarmonderzoek)

Bij een coloscopie (colonoscopie) wordt de hele dikkedarm en eventueel een klein stukje van de dunnedarm bekeken. Vooraf moet de darm gereinigd worden door het innemen van laxeer tabletten en laxeervloeistof. Dit onderzoek gebeurt normaal gesproken onder verdoving ("roesje") en duurt ongeveer 20-30 minuten. Indien tijdens een onderzoek poliepen (mogelijke voorlopers van darmkanker) worden gevonden dan worden deze normaalgesproken direct verwijderd.
Er is een uitgebreide folder over een coloscopie beschikbaar.
Behalve bovenstaande onderzoeken worden ook de volgende onderzoeken uitgevoerd in het endoscopiecentrum:

Het verwijderen van poliepen

Bij een inwendig onderzoek van de dikke darm kunnen poliepen verwijderd worden. Dit gebeurt vaak met behulp van een lisje met stroom. De patiënt voelt hier niets van. Om de poliep te verwijderen kan de dokter gebruik maken van instrumentjes die door de buis naar binnen worden geschoven zoals een tangetje of een metalen lisje. Een poliep die verwijderd is wordt in principe altijd opgestuurd voor microscopisch onderzoek. De patholoog kan beoordelen of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn.
Het verwijderen van een poliep kan soms gepaard gaan met complicaties zoals een nabloeding of een perforatie. De kans hierop is klein, er wordt natuurlijk alles aan gedaan om dit te voorkomen. Een perforatie betekent dat er een gaatje is ontstaan in de wand van de darm. Hierdoor lekt darminhoud naar de buikholte. Om het gaatje te dichten is vrijwel altijd een operatie nodig.

Deel deze pagina: