KenniscentrumDarmkankercentrum › Doelgroep › De doelgroep van het darmkankercentrum

De doelgroep van het darmkankercentrum

Het Darmkankercentrum in de Achterhoek richt zich vooral op mensen tussen de 55 en 75 jaar (zie risicofactor leeftijd). De kans op darmkanker neemt toe met de leeftijd. Verreweg de meeste patiënten met darmkanker zijn ouder dan 50 jaar, hoewel de ziekte ook voorkomt bij jongere mensen.

Campagne vermindering darmkanker

Het darmkankercentrum Achterhoek zet zich in om de groep tussen de 55 en 75 jaar bewuster te maken van het risico dat zij lopen op darmkanker. Dit is ook de bevolkingsgroep die wordt bereikt met het Landelijke Bevolkingsonderzoek Darmkanker dat sinds 2014 van start is gegaan. Soms is het risico op darmkanker verhoogd, bijvoorbeeld doordat darmkanker veel voorkomt in de familie. Maar ook als dat niet het geval is beseffen mensen vaak niet dat gemiddeld toch 1 op de 20 Nederlanders darmkanker krijgt. Bovendien wil het darmkankercentrum mensen met klachten eerder naar de huisarts laten gaan.
Om darmkanker te voorkomen is informatie over de verschijnselen van darmkanker, en de risicofactoren essentieel, zoals leefstijl of  darmkanker bij naaste familieleden. De huisarts kan u hierover informeren en beoordeelt vervolgens of het nodig is dat er nader onderzoek plaatsvindt, zoals:
Het Darmkankercentrum werkt samen met huisartsen die extra zijn geschoold op het gebied van het vroegtijdig herkennen van symptomen van darmkanker. De huisarts beoordeelt of zij een screeningstest meegeven en informeren de patiënt over een eventueel vervolgtraject bij de MDL-arts.Deel deze pagina: