KenniscentrumDarmkankercentrum › Visie en missie › Visie en missie

Visie en missie

Darmkankercentrum Achterhoek

Darmkanker is een ziekte die veel voorkomt: In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 15.000 inwoners darmkanker en sterven jaarlijks 4800 mensen aan deze ziekte (Bron: IKNL cijfers over kanker) . En dat terwijl darmkanker een ziekte is die, mits vroegtijdig opgespoord, goed kan worden behandeld en zelfs kan worden voorkomen.
Dat is de reden dat de Gezondheidsraad de minister heeft geadviseerd om de hele bevolking tussen 55 en 75 jaar te screenen in een bevolkingsonderzoek. 

In 2014 is het landelijke bevolkingsonderzoek op darmkanker van start gegaan. Een goede zaak, want met een opkomst van 60% kunnen hiermee zo'n 1.400 levens per jaar worden gespaard. Het darmkankercentrum voor de Achterhoek is opgericht om een totaal pakket aan zorg te kunnen bieden, dicht bij huis en in een vertrouwde omgeving. Die zorg gaat veel verder dan alleen een test.

Behandeling van darmkanker in Achterhoek

De patiënt bij wie darmkanker wordt vastgesteld (of dat nu is via de huisarts of via het bevolkingsonderzoek) kan verzekerd zijn van een goede behandeling door een team van deskundigen: MDL-artsen, chirurgen en oncologen. Spil in de zorg is een gespecialiseerde verpleegkundige (colocare verpleegkundige) die vanaf het begin en door de jaren heen de patiënt zal begeleiden. Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op uitstekende relaties met regionale partners. Maar te allen tijde houden uw eigen arts en verpleegkundige samen met u de regie over uw zorg en zijn zij het aanspreekpunt voor al uw vragen.Deel deze pagina: