Kenniscentrum › Darmkanker › Darmkanker

Darmkanker

Coloncarcinoom, kwaadaardige tumor

Bij dikkedarmkanker groeit er een kwaadaardige gezwel in de dikke darm. Dikke darmkanker heet ook wel colonkanker of coloncarcinoom.
Darmkanker komt veel voor en komt ook steeds vaker voor. Per jaar krijgen ruim 15.000 Nederlanders ermee te maken. Het staat in Nederland bij vrouwen op de 2e plaats van meest voorkomende vormen van kanker (na borstkanker) en bij mannen op de 3e plaats (na long- en prostaatkanker). In 2008 overleden er ruim 4800 mensen aan darmkanker.

Zorgpad

In het Slingeland Ziekenhuis is een zorgpad ingevoerd met betrekking tot de zorg rondom de patiënt die darmkanker heeft. Dit zorgpad heeft de naam ‘colorectale maligniteiten’. Een zorgpad zorgt er voor dat alle stappen in het zorgproces, van de diagnose tot de behandeling en de nazorg, goed op elkaar zijn afgestemd. Er zijn duidelijke taakafspraken binnen het ziekenhuis gemaakt en er wordt samengewerkt binnen A.R.T.Z. met Rijnstate in Arnhem en Gelderse Vallei in Ede. Zo wordt gestreefd naar de meest optimale zorg voor de patiënt.

Van poliep tot kanker

Het belangrijkste verschil tussen een goedaardige darmpoliep en darmkanker is dat kanker zich in de darmwand en ook daarbuiten kan verspreiden.
Hoe groter de poliep is, hoe groter de kans dat deze kwaadaardig kan worden. De schatting is dat de ontwikkeling van een poliep tot darmkanker zo'n 10-15 jaar duurt.

Kanker van de dikke darm

Wanneer we spreken over darmkanker bedoelen we kanker van de dikke darm. Kwaadaardige tumoren van de dunne darm komen ook voor (carcinoïd syndroom of adenocarcinomen), maar veel minder vaak dan van de dikke darm.
Bij tumoren in de dikke darm wordt onderscheid gemaakt tussen het laatste stukje van de dikke darm, de endeldarm of het rectum, en de rest van de dikke darm, omdat het behandeltraject van beide vormen van darmkanker anders is.
Ongeveer 20% van alle gevallen van dikkedarmkanker zit in de endeldarm. Dit stuk van de dikke darm ligt niet in de buikholte en wordt omgeven door de bekkenbodemspieren. Ook liggen de blaas, bij mannen de prostaat en natuurlijk de sluitspier (anus) hier in de buurt. Darmkanker in de endeldarm is daardoor moeilijker te bereiken tijdens een operatie dan kanker in de rest van de dikkedarm.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van darmkanker is de leeftijd. Met name boven de 50 jaar neemt de kans op het krijgen van darmkanker toe. Wanneer darmkanker in de naaste familie voorkomt (ouders, broers en zussen) dan is het risico ook verhoogd. Naast leeftijd en erfelijke factoren zijn er ook zaken die we zelf is de hand hebben om het risico op darmkanker te beïnvloeden. Hoewel wetenschappelijk onderzoek nog geen onomstotelijk bewijs heeft geleverd lijkt het erop dat het eten van rood vlees, bewerkte vleesproducten (gerookt, gezouten), roken, alcoholgebruik en overgewicht het risico doen toenemen. Mogelijk dat het eten van een ruime hoeveelheid vezels beschermend kan werken. Ook het gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine®, Ascal®) zou beschermend werken.

Groei van kwaadaardige tumor

Een kwaadaardige tumor, zoals darmkanker, blijft doorgroeien. Dit kan leiden tot verstopping van de darm of aantasting van andere organen in de omgeving. Het gezwel kan ook gaan bloeden en bloedverlies geven bij de ontlasting. Ook kan darmkanker uitzaaien naar organen die op andere plaatsen in het lichaam liggen zoals de lever, lymfklieren of de longen.

Filmpje darmkanker in vogelvlucht

Hoe ontstaat het en wat is er aan te doen?
Deel deze pagina: