Overslaan en naar de inhoud gaan

Palliatieve zorg bij kanker

Gepubliceerd op: 09 oktober 2023

De behandeling die erop gericht is een ziekte te genezen heet curatieve zorg. Is genezing niet meer mogelijk, dan krijgt de geboden zorg een ander doel. De zorg wordt dan palliatief. Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven.
In de eerste fase richt palliatieve zorg zich bij oncologische patiënten op zowel de bestrijding van de tumor als het verlichten van klachten (symptoombestrijding). In de loop van de tijd komt het accent steeds meer op symptoombestrijding te liggen.

Verschil met terminale zorg

Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg. Deze twee soorten zorg worden wel eens verward. Terminale zorg wordt gegeven aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden en is bedoeld om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een belangrijk verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg is dat de palliatieve fase veel langer kan duren, zelfs meerdere jaren.

Een nieuwe situatie

Het doel van palliatieve zorg is het bieden van zoveel mogelijk tijd met een goede kwaliteit van leven. Het doel is niet om te genezen, omdat dat niet meer mogelijk is. Met 'goede kwaliteit van leven' wordt bedoeld: leven volgens uw eigen wensen en keuzes. Het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.
Met de overgang van curatieve zorg naar palliatieve zorg verandert ook uw situatie. Als de zorg gericht is op genezing, zijn veel patiënten bereid om offers te brengen. Die offerbereidheid kan veranderen als genezing niet meer mogelijk is. Vanuit uw nieuwe situatie kiest u zelf welke behandelingen u wel en welke u niet wilt ondergaan. Uiteraard wordt u daarin geadviseerd en bijgestaan door uw arts en de andere betrokken zorgverleners. Neem gerust iemand mee naar de bespreking van uw behandeling. Daar kunt u veel steun aan hebben. U kunt dan samen de afweging maken wat een behandeling u oplevert en of de eventuele nadelen van een behandeling hiertegen opwegen.

Bestrijding van de tumor

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Toch is het bestrijden van de tumor vaak een onderdeel van palliatieve zorg. Het doel hiervan is:

  • het remmen van de tumorgroei en de uitzaaiing;
  • terugdringen of voorkomen van nare ziekteverschijnselen;
  • en/of verlengen van de levensverwachting.

De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld chemotherapie, bestraling of een operatie. Uw arts vertelt u welke behandeling mogelijk is, wat u daarvan kunt verwachten en wat de eventuele bijwerkingen zijn. Samen met uw arts en uw naasten kunt u de voordelen en nadelen van een behandeling tegen elkaar afwegen. Op basis daarvan kunt u beslissen of u een behandeling wel of niet wil. Uiteraard hoeft u die beslissing niet meteen te nemen en kunt u de tijd nemen om erover na te denken en er eventueel met anderen over te praten.

Palliatief en ondersteunend team Slingeland Ziekenhuis

Er is binnen het Slingeland Ziekenhuis team gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg. Dit team houdt zich bezig met het voorkomen en het verlichten van het lijden van patiënten. Met de patiënt worden klachten als pijn en misselijkheid, maar ook angst, eenzaamheid en vragen over het einde van het leven besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Het comfort en welzijn van de patiënt, maar ook van zijn naasten staat hierbij voorop.

Contact palliatief en ondersteunend team

Het palliatief en ondersteunende team is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 bereikbaar onder telefoonnummer (0314) 32 94 56. Een e-mail sturen kan ook: palliatievezorg@slingeland.nl.

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2024

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker