Afspraak maken

Darmkanker

Afspraak maken

Afspraak maken

Maak eerst een afspraak met uw huisarts

Als u vragen heeft over uw risico op darmkanker of als u specifieke (darm-)klachten heeft, kunt u een afspraak maken bij uw huisarts. Die zal in het gesprek ingaan op algemene adviezen en beoordelen of u tot een risicogroep behoort. Indien uw huisarts vindt dat u tot een risicogroep behoort of als er specifieke klachten zijn, dan kan de huisarts u direct verwijzen naar de MDL-arts met de vraag of er reden is voor aanvullend onderzoek door middel van een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm).

Als u niet tot een risicogroep behoort, en u bent tussen 55 en 75 jaar, dan komt u in aanmerking voor het Bevolkingsonderzoek op darmkanker. In dat geval krijgt u elke 2 jaar automatisch een uitnodiging voor een screeningstest thuis gestuurd. Alleen bij een positieve testuitslag (spoortjes bloed in de ontlasting aangetroffen) dan volgt aansluitend een oproep voor een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm). De afspraak hiervoor wordt niet door uw huisarts gemaakt maar door het RIVM, de instantie die het bevolkingsonderzoek coördineert.
Het kan zijn dat u een afspraak voor een darmonderzoek krijgt in een ander ziekenhuis als de wachttijd daar op dat moment korter is. U kunt, als u dat wenst, in overleg met het RIVM de afspraak toch laten omzetten naar een afspraak in het Slingeland Ziekenhuis.

Verwijzing: de huisarts verwijst u voor een darmonderzoek naar het ziekenhuis

Als uw huisarts een verwijzing naar de MDL-arts van het Slingeland Ziekenhuis heeft gestuurd voor een darmonderzoek, kunt u vervolgens zelf contact opnemen met de polikliniek MDL via telefoonnummer 0314-329335.
U krijgt vervolgens via uw email een digitale link toegestuurd, waarmee u de voorlichtingsfilmp kunt bekijken en een vragenlijst invult. Is dit voor u niet mogelijk, dan krijgt u een afspraak voor een telefonische intake. Een gespecialiseerde verpleegkundige stelt u een aantal vragen en informeert u over het onderzoek. De vragen gaan o.a. over:
  • uw lichamelijke klachten
  • uw medische voorgeschiedenis
  • de medicijnen die u gebruikt
  • de vraag of darmkanker in uw naaste familie voorkomt.
Ook als er nog vragen of onduidelijkheden zijn naar aanleiding van de door u ingevulde digitale vragenlijst, kan er nog een telefonische intake volgen. Wanneer alle benodigde gegevens zijn verzameld, en u voldoende geinformeerd bent, zal vervolgens het darmonderzoek voor u worden ingepland.

Contact

Als u vragen over darmkanker heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met de huisarts. Dit geldt ook voor patiënten buiten het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis.
Voor andere vragen en correspondentie geldt het volgende adres:
Slingeland Ziekenhuis
Afdeling Maag-, darm- en leverziekten
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
Tel.: (0314) 32 93 35
Fax: (0314) 32 90 67
E-mail: secretariaat.mdl@slingeland.nl