KenniscentrumDarmkankercentrumIn de media › artikelen › Bevolkingsonderzoek start in januari 2014

Bevolkingsonderzoek start in januari 2014

Slingeland gekwalificeerd centrum voor darmkankeronderzoek

In 2014 start het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Een belangrijke stap in het voorkomen en genezen van deze ingrijpende ziekte. “Door het bevolkingsonderzoek kunnen op termijn jaarlijks ongeveer 2400 sterfgevallen in Nederland worden voorkomen”, aldus Tim Schreuder, maag-, darm- en leverarts. “En dat kan door een simpele zelftest die bloed in de ontlasting opspoort.”

Het heeft even geduurd voor het landelijke bevolkingsonderzoek werd ingevoerd. Dat had te maken met het invoeren van alle protocollen, aanpassingen op het gebied van ICT en het gebruiken van de beste zelftest. “Er zijn door het ministerie van Volksgezondheid strenge eisen verbonden aan de ziekenhuizen die meewerken aan het bevolkingsonderzoek en aan de laboratoria die de biopten onderzoeken” vertelt Wilma Koot, maag-, darm- en leververpleegkundige.

Gekwalificeerde MDL-artsen

Tim Schreuder en Wilma Koot
Naast de ziekenhuizen en laboratoria, moeten ook de MDL-artsen die de darmonderzoeken uitvoeren bij patiënten met een positieve uitslag, getoetst en gekwalificeerd zijn. De eerste fase voor deze kwalificatie is het aanleveren van alle gegevens van honderd coloscopie-patiënten. Bij minimaal twintig patiënten moet een poliep zijn aangetroffen. Dat aantal is gebaseerd op het bevolkingsonderzoek in Engeland. “Een groot verschil is dat het daar gaat om een groep waarbij er al bloed in de ontlasting is aangetroffen. In Nederland is die groep nu nog minder specifiek en gaat het ook om patiënten die bijvoorbeeld buikklachten hebben. De eis van twintig patiënten ligt dan wel hoog”, aldus Tim Schreuder. “Voldoet een arts niet aan deze 20% dan wordt de arts niet gekwalificeerd. In het Slingeland hebben alle MDL-artsen deze eerste fase van de kwalificatie goed afgerond. Voor de start van het bevolkingsonderzoek zullen alle MDL-artsen van het Slingeland Ziekenhuis volledig gekwalificeerd zijn.

Uitnodiging

Wat houdt het bevolkingsonderzoek precies in? Uiteindelijk krijgen alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep om mee te doen met het onderzoek. Dit wordt tot 2021 stapsgewijs ingevoerd (zie het schema hieronder). Uw geboortejaar bepaalt wanneer u een uitnodiging krijgt. In 2014 zullen de mensen geboren in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een oproep krijgen. De kans op darmkanker is bij mensen ouder dan 55 jaar het grootst. Darmpoliepen groeien langzaam. Na de leeftijd van 75 is de behandeling van darmkanker veel zwaarder voor de patiënt en de kans dat iemand door een andere oorzaak dan darmkanker overlijdt uiteindelijk veel groter.

Zelftest en vervolgonderzoek

De uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek bevat een folder, een buisje met gebruiksaanwijzing, een antwoordformulier, een zakje en een retourenvelop van het RIVM. Het buisje gebruikt u om thuis een klein beetje ontlasting te verzamelen. Het is een hele eenvoudige en gratis test. U stuurt het buisje terug. De ontlasting wordt in een laboratorium onderzocht op bloedsporen. Na ongeveer twee weken ontvangt u de uitslag. Als de uitslag negatief is, hoeft u niets te doen. Blijkt de uitslag positief dan betekent dit niet dat u kanker heeft. Er kan ook sprake zijn van een andere oorzaak voor bloed in de ontlasting zoals aambeien. Om de oorzaak te achterhalen is vervolgonderzoek nodig. “Patiënten krijgen daarvoor een afspraak bij de MDL-arts. Wij hebben veel ervaring en werken met de beste technieken. Darmkanker is goed te behandelen als de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld” zegt Tim Schreuder. “Daarom is het bevolkingsonderzoek zo belangrijk.”

Bij klachten naar de huisarts

“Als iemand nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor het bevolkingsonderzoek, maar ongerust is of klachten heeft, dan raden wij aan om contact op te nemen met de huisarts”, zegt Wilma Koot. “De test van het bevolkingsonderzoek is vooral bedoeld voor mensen die geen klachten hebben. Maar mensen met plotselinge veranderingen in het ontlastingspatroon, gewichtsverlies, onverklaarde bloedarmoede of zichtbaar bloed bij de ontlasting moeten altijd naar de huisarts gaan.” Uitgebreide informatie over darmkanker is te vinden op dit kenniscentrum: www.darmkanker.slingeland.nl.

Uitnodigingsoverzicht

Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat geleidelijk van start. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hangt af van uw geboortejaar. U kunt dit in onderstaand overzicht opzoeken.
Deel deze pagina: