KenniscentrumPreventie › Bevolkingsonderzoek › Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Sommige levensbedreigende ziektes zijn al in een vroeg stadium op te sporen. De kans op genezing is dan groter. In een bevolkingsonderzoek worden risicogroepen gescreend op afwijkingen die kunnen wijzen op zo’n ziekte. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker en bijvoorbeeld de hielprik bij pasgeboren baby’s. De Rijksoverheid biedt bevolkingsonderzoeken gratis aan en subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe bevolkingsonderzoeken.

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2014

In 2011 is door de minister het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het bevolkingsonderzoek is stapsgewijs ingevoerd voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar. Het gaat in totaal om een doelgroep van ca 4,4 miljoen mensen.
Ieder jaar komen er 15.000 patiënten met darmkanker bij en overlijden 4800 mensen aan de ziekte. Met het bevolkingsonderzoek kunnen op termijn 2.400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen.

Doelgroep

Het Bevolkingsonderzoek Damkanker richt zich op mensen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar. In deze leeftijdscategorie ontvangt inmiddels iedereen om de twee jaar een ontlastingstest in de brievenbus. Als u jonger dan 55 jaar of ouder dan 75 jaar bent, krijgt u (nog) geen uitnodiging. Darmkanker komt voornamelijk voor bij mensen van 55 jaar of ouder. Personen die ouder zijn dan 75 jaar hebben een hoger risico op darmkanker, maar de kans dat zij aan darmkanker overlijden is kleiner.


Deelname

Deelnemers krijgen uiteindelijk elke twee jaar thuis een ontlastingstest, die ze zelf naar het laboratorium versturen voor analyse. Wanneer er bloed bij de ontlasting wordt gevonden is de testuitslag positief. In dat geval worden ze doorverwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek, de diagnose en zo nodig voor behandeling.

Geen oproep

Behoort u tot de groep 55- tot 75-jarigen en heeft u nog geen oproep gekregen voor het bevolkingsonderzoek, dan kunt u dit ook via uw huisarts vragen. Behoort u tot een risicogroep en/of heeft u klachten, maak dan direct een afspraak met uw huisarts. Als uw huisarts er aanleiding toe ziet, wordt u direct verwezen naar de MDL-arts voor een darmonderzoek. De ontlastingstest is alleen bedoeld voor mensen die geen klachten hebben.
Deel deze pagina: